Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?

27/11/2020 48

Câu Hỏi:
Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X