Điện thế nghỉ hay điện tĩnh của nơron là

27/11/2020 66

Câu Hỏi:
Điện thế nghỉ hay điện tĩnh của nơron là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi (không bị kích thích).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X