Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?

27/11/2020 107

Câu Hỏi:
Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X