Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là phong trào dân tộc.

Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1885 - 1908 đều nhằm vào kẻ thù dân tộc là thực dân Anh, do các lực lượng dân tộc ở Ấn Độ tiến hành với mục tiêu từ thấp đến cao: từ đòi quyền lợi kinh tế cho người dân Ấn Độ tiến lên thực hiện khẩu hiểu “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X