Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào tháng 7-1921.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X