Tìm hoành độ các giao điểm của đường thẳng y = 2rmx - dfrac134 với đồ thị hàm số

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tìm hoành độ các giao điểm của đường thẳng $y = 2{\rm{x}} - \dfrac{{13}}{4}$ với đồ thị hàm số $y = \dfrac{{{x^2} - 1}}{{x + 2}}$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X