Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ,

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng có khí NO thoát ra (sản phầm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng có khí NO thoát ra (sản phầm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 25,2

Áp dụng công thức định luật Faraday ta có $n _{ e \text { trao doi }}= It : 96500=0,44 mol$

Nhẩm nhanh: 0,$44: 2=0,22>0,15$

nên khí ờ anot không thề chi có mỗi

$Cl _{2}$ duroc Già sừ có 0,15mol khi ờ anot gồm x $mol Cl _{2}$ và y $mol O _{2} \rightarrow 2 x +4 y =0,44$

Giải hệ ta được x $=0,08 mol , y =0,07 mol$

$\rightarrow$ dung dich ban dầu có 0,16 mol $NaCl$

và $0,2 mol Cu \left( NO _{3}\right)_{2}$

e trao dôi bên catot: $0,44=0,2.2+0,04$$\rightarrow Cu ^{2+}$ điện phân hết, $H _{2} O$ bị điện phân thêm $0,02 mol$

$\rightarrow$ kết hợp tất cả đọc ra dung dịch sau

điện phân chứa 0,16mol NaNO, và 0,24

$mol HNO _{3}$

(đọc nhanh được vì $NO _{3}$ - và $Na ^{+}$ là những ion cố định, không có Cu $^{2+}$ thì chì còn là $H ^{+}$ thôi $)$

Phản ứng:

$3 Fe +8 HNO _{3} \rightarrow 3 Fe \left( NO _{3}\right)_{3}+2 NO +4 H _{2} O$

(Fe chiwr lên $Fe ^{3+}$ trong muối nhưng sau $Fe$ còn dư sẽ phản úmg nên cuối cùng chỉ thu $\left.\operatorname{durc} C e ^{2+}\right)$

Theo tỳ lệ ta có:

$n_{\text {Fephan } i n g}=0,24.3: 8=0,09 mol$

$\rightarrow 0,2 m =0,09.56 \rightarrow m =25,2 gam$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X