Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông năm 1947 nhằm

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 28/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông năm 1947 nhằm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”, thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông năm 1947 nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về loại hình chiến dịch.- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là chiến dịch phản công.- Còn chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là chiến dịch tiến công.

Âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bị phá sản hoàn toàn bởi chiến thắng nào của ta?

Trong kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Việt Bắc năm 1947 giành thắng lợi đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách

Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp tăng cường thực hiện chính sách "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947:

Kết quả và ý nghĩa
- Ta tiêu diệt hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến và ca nô, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.
- Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành.

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Nội dung không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là: Quân đội Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Chiến dịch Biên giới có gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

Chiến dịch Biên giới có gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là Là chiến dịch lớn đầu tiên do ta chủ động mở

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là làm phá sản kế họach “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Để dụ địch vào trận địa mai phục trên sông Lô, trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, quân dân ở Đoan Hùng đã sử dụng những quả bưởi sơn đen giả làm thủy lôi.

Điểm khác nhau của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam về

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về loại hình chiến dịch.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X