Nước nào sau đây không tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta (2-1945)?

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 07/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nước nào sau đây không tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta (2-1945)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hội nghị Ianta (2 - 1945) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudoven (Mỹ) và U. Sớc sin (Anh).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X