Nội dung nào dưới đây không phải mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu

Xuất bản: 07/01/2021 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phải mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp không phải mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. Tháng 6 - 1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm: tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Biên giới thu - đông 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

Các chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Biên giới thu - đông 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm chung là: Làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về loại hình chiến dịch.- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là chiến dịch phản công.- Còn chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là chiến dịch tiến công.

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam đã

Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam đã chọc thủng “Hành lang Đông - Tây” của quân Pháp.

Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Trận đánh có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là trận đánh ở Đông Khê

Nhân vật lịch sử nào đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, ở trận Đông Khê, do cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, La Văn Cầu khẩn thiết yêu cầu chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt gọn vị trí địch

Các chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947), Biên giới thu - đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân và dân Việt Nam có điểm chung nào?

Các chiến dịch Việt Bắc thu- đông (1947), Biên giới thu - đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân và dân Việt Nam có điểm chung làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 do Đảng và Chính phủ Việt Nam đề ra không nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?

Tháng 6 -1950, Đảng và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến dịch Biên giới nhằm:- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.- Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Vị trí nào được Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam chọn làm điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Sáng sớm ngày 16-9-1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dịch bằng trận đánh vào cụm cứ điểm Đông Khê nằm trên đường số 4. Đây là điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X