Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở khu vực nào?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở khu vực nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đường biên giới trên đất liền của nước ta phần lớn nằm ở khu vực miền núi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X