Thấy M đi chơi với S về muộn, V và H cho rằng M tán tỉnh S nên đã kéo vào nhốt M

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thấy M đi chơi với S về muộn, V và H cho rằng M tán tỉnh S nên đã kéo vào nhốt M tại phòng trọ nhà mình, bắt phải hứa lần sau không được đến gần S nữa rồi 2 tiếng sau mới thả cho về. Vài hôm sau, M và K (bạn của M) gặp V và H trong đám cưới. Sẵn có hơi men, K và M đã gây gổ và dạy cho V và H bài học để trả thù. Những ai vi phạm quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của công dân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Những người vi phạm quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của công dân là: M và K.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X