Anh H có nhiều phát minh, sáng kiến mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nên

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Anh H có nhiều phát minh, sáng kiến mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nên được tăng lương trước thời hạn là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Anh H có nhiều phát minh, sáng kiến mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nên được tăng lương trước thời hạn là thể hiện Ưu đãi người có trình độ chuyên môn cao của quyền bình đẳng trong lao động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X