Khi H’Hen Niê - một cô gái người dân tộc Ê - đê đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi H’Hen Niê - một cô gái người dân tộc Ê - đê đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2018 đã có một bộ phận giới trẻ tỏ ra bất mãn và công kích vì H’Hen Niê là người dân tộc thiểu số. Hành vi này thể hiện

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hành vi này thể hiện sự phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X