Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện Tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X