Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X