Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồi

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 7 - Gương cầu lồi có đáp án

Câu 1. Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A'B' có đặc điểm như thế nào?

A. Không hứng được trên màn chắn, bằng vật

B. Không hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật

C. Hứng được trên màn chắn, bằng vật

D. Hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật

Câu 3. Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

A. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn

B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng

D. Cả A, B và C

Câu 5. Gương cầu lồi có cấu tạo là:

A. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

B. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm.

Câu 6. Vật được gọi là gương cầu lồi là:
Chọn phương án đúng nhất, khi nói về gương cầu lồi:

A. Vật có dạng mặt cầu lồi.

B. Vật có dạng mặt cầu lõm

C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 7. Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng:

A. Ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng

B. Ảnh của gương cầu lồi bằng ảnh của gương phẳng

C. Ảnh của gương cầu lồi lớn hơn ảnh của gương phẳng.

D. Không thể so sánh được

Câu 8. Hai vật giống hệt nhau, một vật đặt trước gương phẳng và một vật đặt trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Chọn nhận xét đúng về đặc điểm hai ảnh:

A. Cùng là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

B. Cùng là ảnh ảo, bằng vật.

C. Cùng là ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Cùng là ảnh ảo.

Câu 9. Gương cầu lồi là:

A. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi

B. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

C. Mặt cầu lồi trong suốt

D. Mặt cầu lồi hấp thụ ánh sáng tốt

Câu 10. Chọn câu đúng:

A. Gương cầu lồi là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi

B. Gương cầu lồi là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

C. Gương cầu lồi là mặt cầu lồi trong suốt

D. Gương cầu lồi là mặt cầu lồi hấp thụ ánh sáng tốt

Câu 11. Vật nào sau đây là gương cầu lồi?

A. Kính chiếu hậu của ô tô

B. Gương đặt ở các đoạn đường gấp khúc

C. Mặt dưới của cái thìa bằng inox

D. Cả A, B, C đúng

Câu 12. Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?

A. Lòng chảo nhẵn bóng.

B. Pha đèn pin.

C. Mặt ngoài của cái muỗng (muôi) mạ kền.

D. Cả 3 vật trên.

Câu 13. Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận, gương đó là:

A. Gương phẳng

B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm

D. A hoặc B

Câu 15. Chọn câu đúng:

A. Vật đặt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn trong gương phẳng.

C. Các vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng có thể coi là gương cầu lồi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 16. Chọn câu sai:

A. Vật đặt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng.

C. Các vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng có thể coi là gương cầu lồi.

D. Tất cả đều sai.

Câu 17. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

A. Nhỏ hơn vật

B. Bằng vật

C. Lớn hơn vật

D. Gấp đôi vật

Câu 18. Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A'B' có đặc điểm như thế nào?

A. Là ảnh ảo, bằng vật

B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

C. Là ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

Câu 19. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có đặc điểm là:

A. Lớn hơn vật

B. Bằng vật

C. Nhỏ hơn vật

D. Gấp đôi vật

Câu 20. Chọn câu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi bằng vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi gấp đôi vật

Câu 21. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo hứng được trên màn

B. Ảnh thật hứng được trên màn

C. Ảnh ảo không hứng được trên màn

D. Ảnh thật không hứng được trên màn

Câu 22. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo lớn hơn vật

B. Ảnh thật nhỏ hơn vật

C. Có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy vào vị trí đặt vật

D. Ảnh ảo nhỏ hơn vật

Câu 23. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

A. Nhìn thẳng vào vật

B. Nhìn vào gương

C. Ở phía trước gương

D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt

Câu 24. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn thẳng vào vật

B. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương

C. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải ở phía trước gương

D. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu thẳng vào mắt

Câu 25. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. Hứng được trên màn, bằng vật

D. Không hứng được trên màn, bằng vật

Câu 26. Chọn câu phát biểu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, bằng vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, bằng vật

Câu 29. Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng

C. Vùng nhình thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng

Câu 30. Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

A. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng.

B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.

C. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn.

D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 31. Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn

B. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn

C. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương

D. Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương

Câu 32. Đặt một vật trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Ảnh của vật trong gương có thể hứng được trên màn

B. Ảnh của vật trong gương không thể hứng được trên màn

C. Ảnh của vật có kích thước bằng vật

D. Có thể sờ được, nắm được ảnh của vật trong gương

Câu 33. Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn vật

B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn

C. Nhìn rõ hơn

D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn

Câu 34. Người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở phía trước người lái ô tô, xe máy là vì:

A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn vật

B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn

C. Nhìn rõ hơn

D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn

Câu 37. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là:

A. Mặt ngoài của một phần mặt cầu

B. Mặt trong của phần mặt cầu

C. Mặt cong

D. Mặt lõm

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 20C
Câu 2ACâu 21C
Câu 3CCâu 22D
Câu 4BCâu 23D
Câu 5ACâu 24D
Câu 6CCâu 25A
Câu 7ACâu 26A
Câu 8DCâu 27A
Câu 9ACâu 28B
Câu 10ACâu 29C
Câu 11DCâu 30A
Câu 12CCâu 31A
Câu 13BCâu 32B
Câu 14BCâu 33D
Câu 15BCâu 34D
Câu 16DCâu 35C
Câu 17ACâu 36C
Câu 18BCâu 37A
Câu 19C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X