Quen nhờn là hình thức học tập mà

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quen nhờn là hình thức học tập mà

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quen nhờn là hình thức học tập mà: Động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X