Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu bậc cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Protein không có chức năng nào sau đây?

Protein không có chức năng: lưu trữ vào bảo quản thông tin di truyền.Giải thích:
Protein đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, quy định các tính trạng và các tính chất của cơ thể sống.
Protein có một số chức năng chính sau:
- Thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào và cơ thể (nhân, màng sinh học, bào quan...).
- Dự trữ axit amin (prôtêin sữa, prôtêin hạt...)
- Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa (enzim).
- Protein có chức năng vận động: các actin, myosin, là protein làm khung vận động của mô cơ và của rất nhiều tế bào khác.
- Vận chuyển các chất (Hemglobin trong máu), truyền xung thần kinh.
- Thu nhận thông tin (các thụ thể)
- Điều hòa sự trao đổi chất (hoocmon).
- Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?

Prôtêin chỉ thực hiện được chức năng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).Khi cấu trúc không gian 3 chiều (protein ở dạng bậc 3 hoặc bậc 4) bị phá vỡ (do nhiệt độ, pH...) thì làm cho chúng mất đi chức năng sinh học

Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?

Protein có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể là Insulin có trong tuyến tụy

- Insulin có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu
- Keratin làm cho tóc có độ cứng
- Colagen làm cho da có độ mịn, căng.
- Hemoglobin thành phần cấu tạo nên hồng cầu, giúp vận chuyển oxi.

Tại sao chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau nhằm cung cấp cho cơ thể đầy đủ 20 loại axit amin.

Giải thích:

Prôtêin là một đại phân tử hữu cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống. Đơn vị cấu tạo nên prôtêin là các axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin tham gia cấu tạo prôtêin. Cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà phải lấy từ bên ngoài. Khi prôtêin được đưa vào sẽ được các enzim phân giải thành các axit amin để hấp thụ tạo ra các loại prôtêin đặc thù cho cơ thể người. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm chỉ chứa một số loại axit amin nhất định nên để cung cấp được tất cả axit amin cần cho tổng hợp prôtêin thì cần bổ sung từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

Điểm giống nhau giữa protein là lipit là?

Lipit và prôtêin đều có chức năng dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể

Prôtêin bị mất chức năng sinh học khi

Prôtêin bị mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin bị phá vỡ
Giải thích: Chuỗi pôlipeptit ở dạng xoắn hoặc gấp nếp lại tiếp tục co xoắn tạo nên cấu trúc không gian 3 chiều đặc trưng được gọi là cấu trúc bậc 3 (hình c). Khi một protein được cấu tạo từ một vài chuỗi pôlipeptit thì các chuỗi pôlipeptit lại liên kết với nhau theo một cách nào đó tạo nên cấu trúc bậc 4 (hình d). Chỉ cần cấu trúc không gian 3 chiều của protein bị hỏng là protein đã mất chức năng sinh học. Các yếu tố của môi trường như nhiệt độ cao, độ pH ... có thể phá hủy các cấu trúc không gian 3 chiều của protein

Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất

rong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ chức năng cấu tạo chiếm số lượng nhiều nhất

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X