Phương án nào nêu đúng ý nghĩa mà đoạn thơ trên muốn làm nổi bật?

Xuất bản: 30/06/2021 - Cập nhật: 30/06/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Phương án nào nêu đúng ý nghĩa mà đoạn thơ trên muốn làm nổi bật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Phương án nêu đúng ý nghĩa mà đoạn thơ trên muốn làm nổi bật là nỗi nhớ da diết của người dân Việt Bắc đối với Bác Hồ

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X