Những yếu tố nào trong tiểu sử và cuộc đời có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những yếu tố nào trong tiểu sử và cuộc đời có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành hồn thơ Tố Hữu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X