Dòng thơ nào chứa từ láy?

Xuất bản: 30/06/2021 - Cập nhật: 30/06/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Dòng thơ nào chứa từ láy?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Dòng thơ chứa từ láy là Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X