Tập thơ Ra trận được sáng tác vào thời kì nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tập thơ Ra trận được sáng tác vào thời kì nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tập thơ Ra trận được sáng tác vào thời kì kháng chiến chống Mĩ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X