Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở điều kiện thường glyxin là chất rắn. Do glyxin ở dạng ion lưỡng cực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X