Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 22/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm NaCl.
PTHH: Na + Cl2 → NaCl

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu được 50 ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là:

Hoà tan 5,85 g natri clorua vào nước thu được 50 ml dung dịch. Dung dịch tạo thành có nồng độ mol là 2M. 
$n _{ NaCl }=5,85: 58,5=0,1 mol$
$C _{ M }=\frac{ n }{ V }=\frac{0,1}{0,05}=2 M$

Thành phần chính của muối ăn là natri clorua. Công thức của natri clorua là?

Thành phần chính của muối ăn là natri clorua. Công thức của natri clorua là NaCl.
Natri clorua (còn gọi là muối ăn, muối, muối mỏ, hay halide) là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NaCl. Là thành phần chính trong muối ăn, nó được sử dụng phổ biến như là gia vị và chất bảo quản thực phẩm.

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

Giải thích: Các cặp chất phản ứng với nhau tạo kết tủa là A, B, C BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓ BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2 Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3 ↓ NaCl + K2SO4 → không phản ứng.

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau: C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong đâu?

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều nhất trong nước biển.
Theo SGK Hóa học 9, trong 1 mét khối nước biển có hòa tan chừng 27 kg muối natri clorua, 5 kg muối magie clorua, 1 kg muối canxi sunfat và một khối lượng nhỏ những muối khác...

Có 4 dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) đều có nồng độ 0,1 mol/l. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là

Có 4 dung dịch: natri clorua (NaCl), rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat (K2SO4) đều có nồng độ 0,1 mol/l. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là K2SO4

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là:

Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí là $H _{2}$ và $Cl _{2}$.

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3 )2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3 )2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là HNO3, Ca(OH)2 , KHSO4, Na2SO4

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri cloruavà natri hipoclorit được gọi là nước gia-ven
Đáp án: A

Cho dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của muối natri clorua thu được là

Cho dung dịch NaOH 1M tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của muối natri clorua thu được là 0,5M.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X