Công thức của etyl axetat là

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 01/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công thức của etyl axetat là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức của etyl axetat là CH3COOC2H5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X