Ở các loài chim, việc ấp trứng có tác dụng

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở các loài chim, việc ấp trứng có tác dụng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở các loài chim, việc ấp trứng có tác dụng tạo nhiệt độ thích hợp trong thời gian nhất định giúp hợp tử phát triển

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X