Cá chép sinh trưởng - phát triển ở nhiệt độ nào của môi trường?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cá chép sinh trưởng - phát triển ở nhiệt độ nào của môi trường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cá chép sinh trưởng - phát triển ở khoảng nhiệt độ từ 2 - 42oC

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X