So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 06/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kế hoạch quân sự Đờ lát đơ Tatxinhi đã gây ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta như thế nào?

Kế hoạch quân sự Đờ lát đơ Tatxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất là vùng sau lưng địch trở nên khó khăn và phức tạp.

Điểm hạn chế chung của các kế hoạch quân sự của Pháp: kế hoạch Rơ-ve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi, kế hoạch Na-va là gì?

Điểm hạn chế chung của các kế hoạch quân sự của Pháp: kế hoạch Rơ-ve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi, kế hoạch Na-va là mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng.

Điểm chung trong các kế hoạch quân sự mà Pháp triển khai ở nước ta: Rơve năm 1949, Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và Nava năm 1953 là

Điểm chung trong các kế hoạch quân sự mà Pháp triển khai ở nước ta: Rơve năm 1949, Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và Nava năm 1953 là muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi được Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

Sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, quân Pháp mất quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Do đó kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi được Pháp - Mĩ đề ra và thực hiện nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích

Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích bao vây cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc.

Giải thích:
Ngày 13 - 5 - 1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve, trong đó Pháp thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La) và tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4, cắt đứt liên lạc của ta với quốc tế nhằm tạo ra thế bao vây cả trong lẫn ngoài căn cứ địa Việt Bắc.

Điểm chung của ba kế hoạch: Rơve, Đờ Lát đơ Tátxinhi và Nava là

- Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc 1947, được sự đồng ý của Mĩ, Pháp để ra kế hoach Rơve. Cũng sau chiến dịch này, Pháp thất bại chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sau đánh lâu dài với ta.

Nội dung nào sau đây không nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi?

Tháng 12 - 1950, chính phủ Pháp cử đại tướng Đờ lát đờ tát xi nhi sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, kiêm chức Cao ủy Pháp ở Đông Dương. Đờ lát đề ra một kế hoạch mới, bao gồm 4 điểm chính:

Điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rove (1949) là gì?

Điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rove (1949) là tập trung kiểm soát Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
Chi tiết:
- Kế hoạch Rơve (1949): Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La) => tập trung vào vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, co về vùng châu thổ, giữ vững vùng ngũ giác Việt Trì - Thái Nguyên - Lạng Sơn - Hải Phòng - Hoà Bình; mở rộng chiếm đóng đến Phát Diệm.

Điểm chung của ba kế hoạch: Rơ-ve, Đờ Lát đơ Tátxinhi và Na-va là

Điểm chung của ba kế hoạch: Rơ-ve, Đờ Lát đơ Tátxinhi và Na-va là muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh

Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950?

Nội dung nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950 là ra sức phát triển ngụy quân.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X