Lực lượng quân sự nào của ta được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội những ngày đầu

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lực lượng quân sự nào của ta được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong những ngày đầu chiến đấu, Trung đoàn thủ đô được thành lập ở Hà Nội đã tiến đánh những trận quyết liệt ở Bắc Bộ phủ, chợ Đồng Xuân, … giúp quân ta sau hai tháng chiến đấu đã an toàn rút khỏi vòng vây của địch về căn cứ an toàn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X