Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 28/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận định không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội: Nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng.

Giải thích: Nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng là thế mạnh của vùng đồi núi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là:

Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển

Các đồng bằng tương đối lớn nằm ven biển miền Trung, từ Bắc vào Nam lần lượt là

Các đồng bằng tương đối lớn nằm ven biển miền Trung, từ Bắc vào Nam lần lượt là Thanh Hóa – Nghệ An – Quảng Nam – Tuy Hòa. Các đồng bằng ở miền Trung được hình thành chủ yếu do biển nên đất nghèo dinh dưỡng, sử dụng chủ yếu trồng cây đậu tương, lạc,…

Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm của các đồng bằng nước ta?

Nhận xét không đúng với đặc điểm của các đồng bằng nước ta là: Đồng bằng sông Hồng được bồi phù sa hằng năm.

Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?

Biện pháp được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta là thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, canh tác hợp lí, chống bạc màu, glay, nhiễm mặn, nhiễm phèn, chống ô nhiễm đất...

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên là mở rộng ra biển và các bãi triều thấp phẳng và thềm lục địa rộng, nông.

Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là

Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.

Nhân tố thị trường có vai trò gì trong việc thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm hàng hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Nhân tố thị trường có vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm hàng hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về

Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta

Việc chống nhiễm mặn có tác dụng bảo vệ đất ở đồng bằng, điển hình là các vùng đất nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trồng cây theo băng, đào hố vẩy cá và làm ruộng bậc thang là biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi có địa hình dốc

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X