Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân gây đột biến gen là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyên nhân của đột biến gen là do:
- Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quá trình tự sao chép ADN dưới tác động của các yếu tố tự nhiên.
- Con người gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lý hoặc hóa học

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X