Nguyên nhân của đột biến gen là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân của đột biến gen là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyên nhân của đột biến gen là do tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X