Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g = 9,8m/${s}^{2}$. Vận tốc lúc ném là 18m/s. Tính thời gian của vật khi chạm đất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X