Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g =

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10m/${s}^{2}$. Phương trình quỹ đạo của vật là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X