Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X