Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa,

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó nháy đúp vào đường liên kết chọn lại trường cần liên kết.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X