Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X