Một nuclêôtit được cấu tạo từ các thành phần nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một nuclêôtit được cấu tạo từ các thành phần nào?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một nucleotit gồm các thành phần:
+ Gốc phosphate:
+ đường 5C
+ Base nito
VD : Adenin

Một nuclêôtit được cấu tạo từ các thành phần nào? B. một nhóm photphat, một bazơ hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X