Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc các gen trong NST

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X