Lần đầu tiên pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Lần đầu tiên pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lần đầu tiên pháp luật đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nhà Tần.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X