Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của:

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mạch mã gốc của ADN làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã.

mARN làm khuôn cho quá trình dịch mã.

tARN có chức năng vận chuyển các bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN trong quá trình dịch mã

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X