Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án: D
Vì đây là động cơ điêzen

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tại sao động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có?

Động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có bì hòa khí ở động cơ xăng không tự bốc cháy được.

Chi tiết nào sau đây không thuộc cấu tạo động cơ điêzen 4 kì?


Đáp án: A
Vì động cơ điêzen không cần bugi châm cháy hòa khí.

Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp mở ở kì nào?

Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp mở ở kì 1.

Động cơ xăng có thêm hệ thống nào mà động cơ điêzen không có?

Động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa mà động cơ điêzen không có.

Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén:

Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén không khí.

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X