Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau

Xuất bản: 28/02/2023 - Cập nhật: 28/02/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X