Khi thổi sáo ta nghe thấy âm thanh, nguồn âm đó là:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi thổi sáo ta nghe thấy âm thanh, nguồn âm đó là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X