Dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn. Khi đó:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn. Khi đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X