In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

In vết là hiện tượng động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên
VD: gà, vịt con đi theo đồ chơi

Đáp án cần chọn là: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X