Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì........dòng điện chạy qua

27/11/2020 58

Câu Hỏi:
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì........dòng điện chạy qua bóng đèn.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X