Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, loại bốc hơi, loại đối lưu tự nhiên.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?


Đáp án: A
Đó là hệ thống làm mát bằng nước và bằng không khí.

Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

Cấu tạo của hệ thống làm mát

=> Chọn đáp án D

Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng: Cánh tản nhiệt.

Cấu tạo chủ yếu của hệ thống làm mát bằng không khí là các cánh tản nhiệt được đúc bao ngoài thân xilanh và nắp máy

Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng đó là áo nước.
Trong hệ thống làm mát bằng nước, áo nước được hiểu là các đường nước được tạo thành bên trong thân máy và chạy xung quanh xi lanh. Áo nước có nhiệm vụ hấp thụ nhiệt sản sinh ra trong quá trình cháy và duy trì nhiệt độ động cơ ở một mức độ nhất định.

Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống làm mát?

Bầu lọc dầu không thuộc hệ thống làm mát,
Nhắc lại lý thuyết:
Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.
Theo chất làm mát, hệ thống chia ra 2 loại:
- Hệ thống làm mát bằng không khí.
- Hệ thống làm mát bằng nước

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X