Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ; 2. Sự kiện chè Bôxtơn; 3. Chiến tranh kết thúc; 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua; 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các sự kiện theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được sắp xếp như sau:

2. Sự kiện chè Bôxtơn;
1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ;
3. Chiến tranh kết thúc;
5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa
4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua;

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Câu văn nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập?

Câu văn thể hiện đầy đủ nhất nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do và độc lập.

Trong bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã khẳng định kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng Việt Nam là ai?

Trong bản tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã khẳng định kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng Việt Nam là Pháp

Tuyên ngôn độc lập thuộc thể loại văn học nào?

Tuyên ngôn độc lập thuộc thể loại Văn chính luận

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây?

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện Tuyên ngôn Độc lập.

Điền từ còn thiếu trong câu cuối của Tuyên ngôn độc lập : Toàn thể... Việt Nam quyết đem tất cà tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững ... ấy.

Toàn thể Dân tộc Việt Nam quyết đem tất cà tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy

Phong cách nghệ thuật chính luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập được thể hiện qua các yếu tố

Phong cách nghệ thuật chính luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập được thể hiện qua các yếu tố dẫn chứng xác thực, với những bằng chứng đanh thép, số liệu chính, giọng điệu nghị luận rất đanh thép, cứng rắn và giàu tính luận chiến và hình ảnh được sử dụng rất đa dạng, giàu sức gợi hình,...

Dựa vào nội dung bản Tuyên ngôn độc lập có thể chia thành mấy phần

bản Tuyên ngôn độc lập có thể chia thành 3 phần

Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập (1776) của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) của nước Pháp là gì?

Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Mĩ là văn kiện quan trọng. Lần đầu tiên quyền con người và quyền công dân được tuyên bố trước nhân loại. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của Pháp với khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người.

Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776) của nước Mĩ: Tất cả mọi người đều sinh ra...Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có .... và quyền mưu cầu hạnh phúc .

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc .

Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Hồ Chí Minh viết ở đâu?

Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Hồ Chí Minh viết ở nhà số 43, phố Hàng Ngang

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X